27.02.2019r.

Rekrutacja 2019/2020

Oddział Przedszkolny

Załącznik do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka

Otwórz

Oświadczenie

Otwórz

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Otwórz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Otwórz

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Otwórz

 

Szkoła Podstawowa

Oświadczenie

Otwórz

Załącznik do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka

Otwórz

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Otwórz

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Otwórz

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej

Otwórz

Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej

Otwórz