01.09.2018r.

Dokumenty Wewnątrzszkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

Otwórz

Regulamin oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

Otwórz

Regulamin oceniania zachowania uczniów od klasy IV

Otwórz

Tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców

Otwórz

Regulamin Pracy

Otwórz

Regulamin występowania Sztandaru i udział Pocztu Sztandarowego

Otwórz

Regulamin Stołówki Szkolnej

Otwórz

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Otwórz

Regulamin Dowożenia Uczniów

Otwórz

Regulamin Wielofunkcyjnego Boiska

Otwórz