01.09.2018r.

Potęgi

Definicja potęgi

Otwórz

Porządkowanie potęg

Otwórz

Potęgowanie - wzory

Otwórz

01.09.2018r.

Pierwiastki

Pierwiastki - działania

Otwórz

Pierwiastki - porządkowanie

Otwórz

Pierwiastki - rozkład na czynniki

Otwórz

01.09.2018r.

Geometria

Podobieństwo - wstęp

Otwórz

Czworokąty

Otwórz

Trójkąty

Otwórz

01.09.2018r.

Algebra

Stężenie procentowe

Otwórz

Przekształcanie wzorów

Otwórz

Równania

Otwórz

Metoda podstawiania

Otwórz

Wyrażenia podobne opuszczanie nawiasów

Otwórz

Metoda przeciwnych współczynników

Otwórz

Mnożenie sum algebraicznych

Otwórz

01.09.2018r.

Liczby

Procenty

Otwórz

Procenty - zadania

Otwórz