19.10.2018r.

W Warszawie

 

11 października 2018 r. młodzież SP w Szczawinie, w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczestniczyła w kolejnej wycieczce tym razem do Warszawy. Wyjazd został zorganizowany  dzięki  uczestnictwu szkoły w projekcie edukacyjnym „Niepodległa” sfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czterdziestoosobowa grupa uczniów wraz z opiekunami p. N. Lesiak i K. Wołowskim wyruszyła do stolicy śladami J. Piłsudskiego i jego żołnierzy na Powązki, Stare Miasto, Zamek Królewski, Belweder i do Grobu Nieznanego Żołnierza. Odwiedzając  kwatery żołnierzy – uczestników bitwy warszawskiej uczciliśmy ich ofiarę i bohaterstwo zapalając światełka naszej wdzięczności i pamięci na ich grobach.

Krzysztof Wołowski, Natalia Lesiak

10.10.2018r.

Wycieczka do Krakowa

 

4 października 2018 r. młodzież SP w Szczawinie uczestniczyła w wycieczce do Krakowa w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyjazd został zorganizowany  dzięki  uczestnictwu szkoły w projekcie edukacyjnym „Niepodległa” sfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. 30 uczniów wraz z opiekunami p. N. Lesiak i K. Wołowskim wyruszyło do Krakowa śladami J. Piłsudskiego na Wawel, Oleandry i Kopiec Marszałka. Zwiedzając wawelską katedrę i groby polskich bohaterów i władców nie zapomnieliśmy również i o naszym szkolnym Patronie – Królu Stefanie Batorym, którego 485 rocznicę urodzin obchodziliśmy niedawno w Szczawinie.

Natalia Lesiak

Krzysztof Wołowski

08.10.2018r.

Rajd Niepodległościowy

 

30 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rajdzie szlakiem walk niepodległościowych. Trasę rozpoczęliśmy od SP w Szczawinie, następnie szliśmy przez Białą, Kębliny, a punkt końcowy stanowiła Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym. Zaopatrzeni w prowiant i przy pięknej pogodzie uczniowie w wyśmienitym nastroju przemierzali szlak rajdu. Pojawiły się nawet pieśni harcerskie. Ważną częścią rajdu była gra terenowa. Uczestnicy rajdu podzieleni na grupy otrzymali karty ze zdjęciami ze szlaku nawiązującymi do czasów odzyskania niepodległości przez Polskę. Ich zadaniem było odnaleźć wszystkie te miejsca oraz poprawnie odpowiedzieć na pytania. Uczniowie podeszli do gry z pełnym zaangażowaniem i bezbłędnie rozwiązali wszystkie zagadki. Rajd został częściowo sfinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Natalia Lesiak

08.10.2018r.

Finał Wojewódzkiej Ligii Orlikowej Dziewcząt w Piłkę Ręczną

 

W dzień święta naszego patrona, 28 września, w naszej szkole odbył się również finał wojewódzkiej ligi mistrzowskiej w piłkę ręczną dziewcząt. Tak dużym wydarzeniem chcieliśmy również nawiązać do 100- letniej polskiej tradycji tej gry zespołowej, która miała swoje początki w Szczypiornie (Kalisz), gdzie internowani legioniści Piłsudskiego zaczęli jako pierwsi uprawiać ten sport. Stąd nazwa Szczypiorniak i Szczypiorniści. Upamiętniając historię stworzyliśmy na tę okazję baner,  częściowo sfinansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, który można obecnie podziwiać na sali gimnastycznej.

Natalia Lesiak

01.10.2018r.

Etap Szkolny II Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej

 

1. Zgłoszenia chętnych (V-VIII SP i III G)  do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane są do 8 PAŹDZIERNIKA do p. Natalii Lesiak.

2. Uczestnik przygotowuje jedną pieśń z repertuaru pieśni Legionów Polskich

3. Utwór może być wykonywany przy własnym akompaniamencie instrumentalnym bądź elektronicznym podkładzie muzycznym.

4. Podkład muzyczny musi być dostarczony na dysku przenośnym USB lub płycie CD.

5. Termin przesłuchań do konkursu to 29 PAŹDZIERNIKA.

6. Uczestnicy muszą wypełnić kartę zgłoszeń dostępną u p. N. Lesiak

7. Więcej informacji udziela p. N. Lesiak

01.10.2018r.

Konkurs "Polska za 100 lat"

 

Regulamin

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

II. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest:

- wspieranie uzdolnionych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności literackich
i plastycznych,

- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

- przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

- kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,

- pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,

- propagowanie obchodów świąt narodowych

 

III. Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII SP i III gimnazjum

Uczestnicy będą oceniani w 3 kategoriach

- Praca literacka

- Praca plastyczna

- Praca przestrzenna

 

IV. Zasady Konkursu:

- Każda praca musi być wykonana samodzielnie

- Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PRACĘ z wybranej kategorii

- Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. Powinna prezentować zarówno wizję przyszłości Polski jak i w jakimś stopniu nawiązywać do okresu odzyskania niepodległości przez - Polskę lub do 100 lat historii niepodległości

- Finał Konkursu odbędzie się 9 listopada 2018 roku, podczas „Pikniku Niepodległościowego” na terenie Szkoły w Szczawinie od godziny 10:00.

 

V. Forma prac: 

Wszystkie prace muszą mieć dołączony formularz zgłoszeniowy dostępny u p. Natalii Lesiak

 

- Praca literacka

Praca konkursowa – nie przekraczająca 10 000 znaków (licząc ze spacjami) powinna być przesłana w formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5

 

- Praca plastyczna

 Praca konkursowa – forma płaska, technika dowolna, format papieru A3-B1

 

- Praca przestrzenna

 Praca konkursowa- forma przestrzenna, rozmiar dowolny, technika dowolna

 

VI. Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 29 października 2018 r.

 

VII. Kryteria oceny prac konkursowych

 - Zgodność z tematem konkursu

- Oryginalność prezentowanych treści

- Walory literackie

- Walory artystyczne

- Kreatywność

- Innowacyjność

Załącznik - Formularz Zgłoszeniowy

Otwórz

17.09.2018r.

II Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej Szczawin 2018

 

 

Regulamin

 

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie

 

II. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest:

wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,

pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,

propagowanie obchodów świąt narodowych,

 

III. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i klas III gimnazjum z terenu Gminy Zgierz.

 

IV. Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni lub duety klas V-VIII SP i III gimnazjum

Każda ze szkół zgłasza do Finału Konkursu 1-3 (solista lub duet) wyłonionych według własnych kryteriów.

 

V. Zasady Konkursu:

Finał Konkursu odbędzie się 9 listopada 2018 roku, podczas „Pikniku Niepodległościowego” na terenie Szkoły w Szczawinie od godziny 10:00.

Uczestnicy przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ o charakterze patriotycznym z repertuaru pieśni legionowych

Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym, instrumentalnym lub a’cappella.

Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD,

Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie,

Czas występu łącznie nie może przekraczać 6 minut.

 

VI. Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia solistów oraz duetów wokalnych do Konkursu dokonują opiekunowie do dnia 31 października 2018 r.  do godz.14:00

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego
ul. Kościelna 21
95-002 Szczawin

druk zgłoszeniowy w załączniku,

do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z podkładem muzycznym oraz zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

 

VII. Kryterium oceny stanowić będzie:

Dobór repertuaru

Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny

Innowacje artystyczne

Wrażenie artystyczne

Muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

 

VIII. Uwagi dodatkowe

Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Natalia Lesiak, natles@tlen.pl

Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Załącznik - Karta Zgłoszenia

Otwórz