01.09.2018r.

 

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego
w Szczawinie
Szczawin Kościelny, ul. Kościelna 21
95-002 Smardzew

Telefon: 042 – 716-90-10
Telefon/faks: 042 – 716-91-23

NIP: 732-20-11-556

e-mail: gimszczawin@op.pl

 

Władze Szkoły

Dyrektor
Szkoły Podstawowej

Mgr Jolanta Chojecka-Stępniewska

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej

Mgr Cezary Piotrowski

 

Sekretarz Szkoły

Sylwia Maciaszczyk

 

ZASADY PRACY SEKRETARIATU

1. 8:00 – 16:00 – godz. pracy sekretariatu

2. 8:00 – 16:00 – załatwianie spraw uczniowskich i pracowniczych,  przyjmowanie materiałów do kserowania (odbiór następnego dnia)

3. 8:00 – 16:00 – praca administracyjna