01.02.2019r.

Zajęcia dodatkowe

 

Terminarz zajęć dodatkowych w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Terminy

Zajęcia uzupełniające wiedzę  z biologii.

Magdalena Janiszewska

Czwartek: 13.20 – 14.05; terminy w uzgodnieniu z nauczycielem

Zajęcia uzupełniające wiedzę

z matematyki – kl. IIIAG.

Dorota Werner

Wtorek;:12.25 – 14.05; terminy w uzgodnieniu z nauczycielem

Zajęcia uzupełniające wiedzę

 z matematyki – kl. IIIBG.

Dorota Werner

Wtorek: 12.25 – 14.05; terminy w uzgodnieniu z nauczycielem

Zajęcia rozwijające wiedzę

 z matematyki  - kl. VIIIA

Dorota Werner

Czwartek: 7.30 – 8.15 ; co tydzień

Zajęcia  uzupełniające wiedzę
z matematyki – kl. VIIIB.

Dorota Werner

Poniedziałek: 14.15 – 15.55; co drugi tydzień

Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim – kl. IVA.

Aleksandra Gajda-Limanówka

Poniedziałek: 12.25 – 13.10, co tydzień

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim – kl. IVB.

Aleksandra Gajda-Limanówka

Czwartek: 12.25 – 13.10, co tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę

z języka polskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Dorota Pogorzelska

Poniedziałek:14.15 – 15.55, co drugi tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę z języka polskiego .

Alicja Matusz - Rżewska

Piątek:12.25 – 13.10 lub wtorek : 13.10 – 14.05 ; terminy w uzgodnieniu
z nauczycielem

Zajęcia uzupełniające wiedzę
 z matematyki – kl. VA/VIIA i VIIB.

Beata Baleja

Środa: 14.15 – 15.55, co dwa tygodnie

Zajęcia uzupełniające wiedzę

 z matematyki – kl. VB i VI

Elżbieta Truszkiewicz

Środa: 12.25 – 13.10, co tydzień – kl. VB

Piątek: 12.25 – 13.10, co tydzień – kl. VI

Zajęcia doskonalące z języka angielskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Małgorzata Bukowska

Wtorek: 14.15 – 15.55, co drugi tydzień

 

Zajęcia uzupełniające wiedzę z języka angielskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Małgorzata Bukowska

 

Czwartek: 13.20 – 14.05, co tydzień

 

Fizyka – konsultacje.

Beata Baleja

Wtorek: 14.15 – 15.55, terminy w uzgodnieniu z nauczycielem

Zespół Ludowy „Szczawiniacy”

Urszula Cłapińska, Eulalia Rutkowska

Czwartek: 13.20 – 14.05 – grupa młodsza

Czwartek: 14.15 – 15.55 – grupa starsza

Zajęcia uzupełniające wiedzę
z matematyki – kl. IVA i kl. IVB

Dorota Werner

Poniedziałek: 13.20 – 14.05, co tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę z języka niemieckiego

Agata Kupis-Piestrzeniewicz

Wtorek: 14.15 – 15.00

Zajęcia uzupełniające w przedszkolu

Bogumiła Bienias

Wtorek: 7.00 – 7.30, Czwartek : 7.00 – 7.30

Tenis ziemny

Zdzisław Malinowski

Środa : 16.00 – 17.50

Karate

Katarzyna Głowacka

Poniedziałek: 16.45 – 17.45; Środa: 15.45 – 17.45

Lekkoatletyka

Krzysztof Zatorski

Piątek: 18.00 – 20.00

Łucznictwo

Włodzimierz Ziółkowski

Środa: 14.15 – 15.45

Taekwondo

Przemysław Jurewicz

Wtorek: 16.15 – 17.45; Czwartek: 16.15 – 17.45

Zajęcia taneczne

Aleksandra Kasica - koordynator

Środa :12.25 – 13.05 – oddziały przedszkolne, 13.00 – 14.00 –  klasy I – III; Piątek : 12.25 – 13.05 – oddziały przedszkolne, 13.00 – 14.00 – klasy I – III, 14.00 – 15.30 – klasy IV – VI.

 

01.09.2018r.

Zajęcia dodatkowe

 

Terminarz zajęć dodatkowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Terminy

Zajęcia uzupełniające wiedzę  z biologii.

Magdalena Janiszewska

Czwartek; 13.15 – 14.00; co drugi tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę

z matematyki – kl. IIIAG.

Dorota Werner

Wtorek; 12.20 – 14.00; terminy w uzgodnieniu          
z nauczycielem

Zajęcia uzupełniające wiedzę

 z matematyki – kl. IIIBG.

Dorota Werner

Wtorek; 12.20 – 14.00; terminy w uzgodnieniu          
z nauczycielem

Zajęcia rozwijające wiedzę

 z matematyki  - kl. VIIIA.              

Dorota Werner

Czwartek; 7.30 – 8.15 ; co tydzień

Zajęcia  uzupełniające wiedzę                     
z matematyki – kl. VIIIB.

Dorota Werner

Poniedziałek; 14.10 – 15.50; co drugi tydzień

Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim – kl. IVA.

Aleksandra Gajda - Limanówka

Poniedziałek; 12.20 – 13.05, co tydzień

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania językiem angielskim – kl. IVB.

Aleksandra Gajda - Limanówka

Wtorek; 13.15 – 14.00, co tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę

z języka polskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Dorota Pogorzelska

Poniedziałek;14.10 – 15.50, co drugi tydzień

Zajęcia uzupełniające wiedzę z języka polskiego .

Alicja Matusz - Rżewska

Piątek; 12.20 – 13.05, terminy w uzgodnieniu            
z nauczycielem

Zajęcia uzupełniające wiedzę                     
z matematyki – kl. VA/VIIA i VIIB.

Beata Baleja

Środa; 14.10 – 15.50, co dwa tygodnie

Zajęcia uzupełniające wiedzę

 z matematyki – kl. VB.

Elżbieta Truszkiewicz

Środa; 12.20 – 13.05, co tydzień

Zajęcia doskonalące z języka angielskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Małgorzata Bukowska

Wtorek; 14.10 – 15.50, co drugi tydzień

 

Zajęcia uzupełniające wiedzę z języka angielskiego – kl. VIIIA i kl. VIIIB.

Małgorzata Bukowska

 

Czwartek; 13.15 – 14.40, co tydzień

 

Fizyka – konsultacje.

Beata Baleja

Wtorek; 14.10 – 15.50, terminy w uzgodnieniu        
z nauczycielem

Zespół Ludowy „Szczawiniacy”

Urszula Cłapińska, Eulalia Rutkowska

Czwartek: 13.15 – 14.00 – grupa młodsza

Czwartek: 14.10 – 15.50 – grupa starsza

Łucznictwo

Włodzimierz Ziółkowski

Środa : 14.15 – 15.45

Tenis ziemny

Zdzisław Malinowski

Środa : 16.00 – 17.50

Karate

Katarzyna Głowacka

Poniedziałek: 16.45 – 17.45; Środa: 15.45 – 17.45

Lekkoatletyka

Krzysztof Zatorski

Piątek: 18.00 – 20.00

Koszykówka

Jacek Jaskowski - koordynator

Poniedziałek: 14.10 – 15.45; Wtorek: 14.45 – 17.45

Taekwondo

Przemysław Jurewicz

Wtorek: 16.15 – 17.45; Czwartek: 16.15 – 17.45

Zajęcia taneczne

Aleksandra Kasica - koordynator

Środa :12.20 – 13.00 – oddziały przedszkolne, 13.00 – 14.00 –  klasy I – III; Piątek : 12.20 – 13.00 – oddziały przedszkolne, 13.00 – 14.00 – klasy I – III, 14.00 – 15.30 – klasy IV – VI.