01.09.2018r.

Kadra pedagogiczna

 

Imię i nazwisko

Przedmioty

Jolanta Chojecka - Stępniewska

Dyrektor Szkoły, biologia

Cezary Piotrowski

Zastępca Dyrektora Szkoły, wos

Beata Baleja

Fizyka, matematyka, mechatronika

Agata Banaszczyk

Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Bogumiła Bienias

Wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Małgorzata Bukowska

Język angielski

Urszula Cłapińska

Muzyka, plastyka,  świetlica

Agnieszka Dzikowska

Język polski, logopedia, biblioteka

Aleksandra Gajda - Limanówka

Język angielski

Magdalena Kamińska

Religia

Dorota Gwóźdź

Religia

Anna Isert

 Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Janiszewska

Biologia, przyroda

Iwona Kołodziejczak

Edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Agnieszka Kubiak

Nauczyciel wspomagający

Lucyna Kubiak

Edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Agata Kupis - Piestrzeniewicz

Język niemiecki

Natalia Lesiak

Świetlica

Alicja Matusz - Rżewska

Język polski

Renata Niszczak

Edukacja wczesnoszkolna

Ks. Jakub Orzechowski

Religia

Wioletta Plich - Patora

Pedagog, doradztwo zawodowe, socjoterapia

Dorota Pogorzelska

Język polski

Izabela Puszczyńska - Mirecka

Wychowanie fizyczne, świetlica

Andrzej Pożarlik

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Skolik

Zajęcia techniczne, informatyka, wdżwr

Elżbieta Truszkiewicz

Chemia, matematyka

Dorota Werner

Matematyka

Karol Włodarczyk

Język angielski, geografia

Magdalena Wnuk

Świetlica

Katarzyna Wołowska

Wychowanie przedszkolne

Krzysztof Wołowski

Historia, biblioteka

Krzysztof Zatorski

Wychowanie fizyczne

Włodzimierz Ziółkowski

Wychowanie fizyczne

Piotr Dziedzic

Nauczyciel wspomagający